หน้าแรก
หมูป่า

ชื่อภาษาไทย             หมูป่า
ชื่อสามัญ                  Common Wild Pig(Wild Boar)
ชื่อวิทยาศาสตร์          Sus scrofa

ลักษณะ                     หมูป่ามีความยาวลำตัวประมาณ 135 - 150 เซนติเมตร หางยาวประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 75 - 200 กิโลกรัม
รูปร่างเพรียว ขาเล็กเรียว กีบเล็ก หน้าแหลมเล็ก หูเล็ก ตาโตสีดำ จมูกอ่อนแต่แข็งแรงมากใช้ขุดค้นหาอาหาร ขนยาวหยาบแข็งสีน้ำตาลเข้ม หรือสีดำปนเทา
มีขนยาวเป็นแผงบนสันคอและหลัง เป็นหมูขนาดกลางมีเขี้ยวยาวแหลมโง้งงอนขึ้นไปนอกปาก ลูกหมูป่าที่เกิดใหม่มีจุดและลายตามลำตัวคล้ายผลแตงไทย
แต่เมื่อโตขึ้นลายนี้จะจางหายไป      ถิ่นอาศัยของหมูป่าพบในยุโรป เอเชีย แอฟริกาเหนือ อเมริกาเหนือ ประเทศไทยพบทุกภาคและมีมากในภาคใต้   
หมูป่าเป็นสัตว์ที่กินได้ทั้งพืชและเนื้อสัตว์ อาหารของมันได้แก่ พืชผักต่าง ๆ หน่อไม้ หญ้า ข้าวโพด ข้าวฟ่าง หัวเผือกมัน รากพืช แมลง ลูกไม้ป่า งู หนู
ไส้เดือน ซากสัตว์เน่า ไข่และลูกนกที่ทำรังบนดิน จิ้งจก กบ เขียด ปลา ปู หอย เรียกว่ากินเกือบทุกชนิดที่กินได้ นอกจากนี้ยังจับหนูเก่งมาก     
หมูป่าชอบอาศัยอยู่ตามป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง ที่ราบตามไหล่เขา ตามหนองน้ำ ชอบอยู่เป็นฝูง ออกหากินตอนเช้าหรือเย็น และตอนกลางคืน
กลางวันมักหลบซ่อนพักผ่อนอยู่ตามพุ่มไม้ ปลักตม หรือลำธาร ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะต่อสู้กันอย่างดุร้าย หมูป่าผสมพันธุ์ได้ตลอดปี แต่จะผสมพันธุ์
กันสูงสุดในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม เริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุราว 8 - 10 เดือน ตั้งท้องนานประมาณ 101 - 130 วัน เฉลี่ยราว 115 วัน
ปกติออกลูกครั้งละ 3 - 12 ตัว ลูกหย่านมเมื่ออายุ 3 - 4 เดือน มี อายุยืนประมาณ 10 - 20 ปี

[กลับหน้าสัตว์ป่าที่พบ]

 
    
 
จัดทำโดย ศูนย์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ www.stkc.go.th