หน้าแรก
ลางสาด

ชื่อภาษาไทย                 ลางสาด       
ชื่อวิทยาศาสตร์             Lansium domesticum Corea    
ชื่อวงศ์                          MELAIACEAE

ลักษณะ                          ลางสาดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ใบย่อยเป็นขนนก ออกสลับกัน ดอกมีสีเหลือง ออกผลเป็นพวง ในผลหนึ่ง ๆ จะมีเมล็ด 1-5 เมล็ด
ลางสาดมี 2 ชนิด ชนิดที่มียางมาก เรียกว่า ลางสาด และชนิดมียางน้อย เรียกว่า ลองกอง สามารถนำส่วนต่างๆ มาใช้ประโยชน์ไดแทบทุกส่วนทั้งใบ,เมล็ด,
เปลือก โดยมีสรรพคุณทางยาเป็นสมุนไพร เช่น  ใบ ใช้แก้โรคแก้บิด , เมล็ดใช้เป็นยาขับพยาธิ, เปลือกของผล ทั้งสดและแห้ง 10 ผล หั่นคั่วชงน้ำเดือด
กินครั้งละครึ่งแก้ว วันละ 4-5 ครั้ง แก้ท้องเดิน ท้องร่วงได้ และเปลืกสามารถเผาเป็นควันไล่ยุงได้อีกด้วย

[กลับหน้าพืชพันธุ์ที่พบ]

 
    
 
จัดทำโดย ศูนย์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ www.stkc.go.th